Oma asennuspalvelin

Oma asennuspalvelin

debmirror

Oman Debian GNU/Linux asennuspalvelimen voi tehdä komennolla debmirror. Se hakee netistä tarvittavat asennuspaketit ja kopioi ne hakemistopuuhun, sieltä asennettavat koneet voivat hakea ne. Tällä hetkellä i386-arkkitehtuurin asennuspaketit vievät yli 9Gt, kannattaa varata noin 10Gt levytilaa ja laskea kuinka kauan tiedostojen nouto kestää. debmirror-komennon voi ajaa tarvittaessa uudestaan, se osaa noutaa vain muuttuneet asennuspaketit.

#!/bin/bash

date
debmirror /opt/Varasto1/mirror/debian --nosource --passive \
 --host=ftp.fi.debian.org --dist=etch --arch=i386 \
 --section=main,contrib,non-free --progress
date
echo "Loppui."
echo "Ehkä joudut ln -s dists hakemistossa tai "
echo "käyttämään samaa distron nimeä sources.list -tdostossa."

Hakemiston /opt/Varasto1/mirror/debian voi jakaa HTTP tai FTP-yhteyskäytännöillä, tai antaa asennettavien koneiden liittää tuo hakemisto. Siinä koneessa jonka levyllä tuo hakemisto on, voi hakemistoa käyttää suoraan kirjoittamalla tiedostoon /etc/apt/sources.list file:// -rivin.

Hakemiston jako HTTP-palvelimella on helppoa. Jos webserver on asennettuna ja toimii, tarvitsee vain ln -s /op/Varasto1/mirror/debian /var/www/debian ja tiedostot ovat noudettavissa. Kannattaa tarkistaa selaimella osoitteesta http://palvelin/debian että tiedostot näkyvät.

debmirror noutaa tiedostot verkosta. Mikäli riittävän nopeaa tai riittävän halpaa nettiyhteyttä ei ole käytettävissä, voi ostaa romput ja kopioida niistä tiedostot asennuspalvelimelle. Täten tehtyä hakemistopuuta voi päivittää debmirror:lla, se osaa noutaa muuttuneet osat.

Debianin asennusromppuja voi käyttää suoraankin. Tällöin ohjelmapakettia asennettaessa järjestelmä pyytää pistämään romppuasemaan sen rompun jossa asennuspaketti on. Jokaiselle rompulle on yhden kerran tehtävä apt-cdrom add, jolla rompun hakemiston tiedot luetaan järjestelmään. Näiden tietojen avulla järjestelmä osaa pyytää oikean rompun asemaan. Paljolta romppujen vaihtamiselta säästyy jos voi kopioida romput kiintolevylle.

approx

Koko Debian-jakelu on niin iso, ettei aina ole tarkoituksenmukaista kopioida sitä kokonaan asennuspalvelimelle. Käyttämällä sovellusta approx saadaan asennuspalvelimelle ne asennuspaketit joita käytetään. approx toimii välimuistina, eli noutaa asennettavan paketin omaan hakemistoonsa ja jakelee sieltä asiakaskoneille asennuspaketteja. Näin asennuspaketti on asennuspalvelimen levyllä kunhan yksi asiakaskone on sen asentanut. Jos koneita on paljon, saadaan merkittävää säästöä nettiyhteyden käytössä kun asennuspaketit tarvitsee noutaa vain yhden kerran, ja asennus on paljon nopeampaa koska lähiverkon nopeus tapaa olla moninkertainen nettiyhteyden nopeuteen verrattuna.

Vuoden käytössä ollut approxia käyttävä asennuspalvelin viidelle toimistokäytössä olevalle koneelle on kerännyt 799 Mt välimuistiinsa. Koko Debianin jakelu on noin 10 Gt, eli levytilaa kuluu alle kymmenesosa debmirroriin verrattuna. approx siivoaa kauan käyttämättä olleet tiedostot pois välimuististaan, eli sen ei pitäisi kasvaa rajatta.

Approxin asennus kyselee enimmät tarpeelliset tiedot. Myöhemmin voi säätöjä tehdä muokkaamalla tiedostoa /etc/approx/approx.conf. Approxille on kerrottava missä asennuspaketit oikeasti ovat, jotta ne saadaan noudettua ekan kerran. Kannattaa etsiä lähimmät asennuspalvelimet ja kirjoittaa ne backends-määrityksiin lähin ensin.

;; Backend servers, in order of preference
backends =
    http://ftp.fi.debian.org/debian
    http://ftp.de.debian.org/debian
    http://ftp2.de.debian.org/debian
    ftp://ftp.uk.debian.org/debian

[security]
;; Debian security archive
backends =
    http://ftp2.de.debian.org/debian-security
    http://security.debian.org/debian-security

[ubuntu]
;; Ubuntu archive
backends = http://archive.ubuntu.com/ubuntu

[ubuntu-security]
;; Ubuntu security updates
backends = http://security.ubuntu.com/ubuntu

Approxille voi kertoa muutkin debian-pakettivarastot, jotta niidenkin paketit tulevat välimuistiin. Debian-multimediasta löytyy flash, realplayer, mplayer ja w32codecs.

[debian-multimedia]
; Debian Multimedia, Marillat et al
backends =
    http.//ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/debian-multimedia
    http://www.debian-multimedia.org

Asiakaskoneissa pitää tiedostossa /etc/apt/sources.list määrittää asennuspalvelin ja portti 9999. Tähän tapaan:

deb http://palvelin:9999/debian/ etch main contrib
deb http://palvelin:9999/security etch/updates main contrib

Vastaavasti muutkin jakelut, esimerkiksi Debian Multimedia.

deb http://palvelin:9999/debian-multimedia etch main