Kirjoitetaan webbisivu

Kirjoitetaan webbisivu

Kun on hankittu tietokone ja Internetti, tulee herkästi into tehdä oma sivu Nettiin. Tämmöinen niin sanottu kotisivu on nykyään useilla yrityksillä ja aika monella yksityishenkilölläkin. Ensin pitää keksiä mitä sivulle kirjoittaisi, mutta sitten kun sisältö on selvillä voidaan sivu tehdä erilaisilla tavoilla.

Kirjoitetaan suoraan HTML:ää

Suoraviivaisin tapa webbisivuston tekoon on kirjoittaa HTML-koodia itse. Jotkin teksturit osaavat jossain määrin HTML:ää eli valikosta löytyvat merkkaukset tai merkkausten kirjoittamista on muilla tavoin helpotettu. Alkuun pääsee ottamalla pohjaksi tyhjän webbisivun, kuten pohja.html, ja lisäämällä tekstiä body-merkkausten väliin.

Itse tehty HTML on hyvä tarkistuttaa oikean muotoiseksi, tässä auttaa HTML-validator. Validatorin lomakkeelle kirjoitetaan tarkistettavan sivun URL tai lähetetään tiedosto. Ohjelma kertoo onko sivu määrittelyn mukaista HTML-merkkausta.

Kun Validator on tyytyväinen sivuun, pitäisi sivun näkyä kunnolla kaikissa selaimissa. Jos ei näy, vika on selaimessa joka ei toimi määrittelyn mukaisesti.

Tämä ei välttämättä ole helppo tapa, mutta jos löytää yksinkertaisen sivun jonka ulkoasu miellyttää, saa nopeasti oman sivun muuttamalla vain tekstit.

Selaimen teksturi

Mozillassa on mukana Composer webbisivun kirjoittamiseen. Nykyään sovelluksen nimenä on Seamonkey Composer, Debian GNU/Linuxissa nimenä on Iceape Composer. Sovellus on sama, on vaan tullut uusi versio ja nimi vaihtunut. Pienen sivun tekee Composerilla helposti.

Webbisivueditori

Webbisivustojen tekoon tarkoitetut ohjelmat osaavat tehdä useasta sivusta koostuvan sivuston, linkit sivujen välille tulevat automaattisesti yms. tekemistä helpottavaa. Tunnettu sovellus on Kompozer (ennen nimeltään NVU). Tämmöisten sovellusten opettelu vaati jo vaivannäköä, ei ehkä kannata jos aikoo vain yhden webbisivun elämänsä aikana tehdä.

Mikäli XML on tuttua, voi docbook-website sopia sivuston tekoon. Sivut kirjoitetaan .xml-tiedostoihin, joista layout.xml mukaisesti muodostetaan sivusto.