L-A Kevätkokous 2010

Jäsenkokous 24.4.2010 Linux-Aktivaattori

Aika
Lauantai 24.4.2010

Paikka
Leenan Kahvila

Gallen-Kallelankatu

Pori

Läsnä

 • Tapio Lehtonen
 • Sami Vento
 • Tuomas Helin
 • Ilkka Svärd
 • Juha Sandberg

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Lehtonen avasi kokouksen klo 12.45

 1. Kokouksen järjestäytyminen:

Valittiin kokoukselle: puheenjohtajaksi Tapio Lehtonen sihteeriksi Tuomas Helin pöytäkirjantarkastajiksi Juha Sandberg ja Ilkka Svärd. ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat.

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

Kokouksessa oli neljä (4) äänioikeuden omaavaa osanottajaa. Kukaan ei ollut edustettuna valtakirjalla. Todettiin kokouksessa olevan edustettuna neljä (4) ääntä.

 1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

 1. Vuoden 2009 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen

Puheenjohtaja Tapio Lehtonen esitti vuoden 2009 vuosikertomuksen. Tilinpäätöksen esitti Sami Vento.

 1. Vuoden 2009 tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja Tapio Lehtonen esitti vuoden 2009 tilintarkastuskertomuksen, jonka mukaan tilinpäätös oli laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

 1. Päätetään vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Kokous hyväksyi vuoden 2009 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen yksimielisesti. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2009 tili- ja vastuuvelvollisille.

 1. Muut asiat

 2. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

Luokat: