Debian-esittely

Debian-projekti 15-vuotias

Porixi juhlistaa Debian-projektin 15-vuotista taivalta järjestämällä Debian-esittelyn Porin Kauppahallissa 23. elokuuta kello 10 - 14. Virallinen syntymäpäivä on 16. elokuuta, mutta esittely siis viikkoa myöhemmin. Esitellään lähinnä seuraavia sovelluksia:

Debian GNU/Linuxin asennin

Asennuksen pitäisi sujua noin 20 minuutissa, jonka jälkeen koneessa on käyttöjärjestelmän lisäksi perussovellukset webbiselain, sähköposti, toimisto-ohjelmat, musiikkisoitin, elokuvan katseluun sopiva sovellus ym. Lisääkin sovelluksia on helppo asentaa.

Perussovellukset

Toimisto-ohjelmat, kuvankäsittely, pikaviestin

64Studio

64Studio on multimedian ja digitaalisen sisällön tuottamiseen tarkoitettu Linux-jakelu. Se soveltuu esimerkiksi musiikin ja äänen käsittelyyn ja tuottamiseen.

64Studio on jo lopetetun Agnula/Demudi Linux-jakelun jatkaja. Agnula-projekti - A GNU/Linux Audio Project - aloitettiin Euroopan Unionin rahoituksella. Tavoitteena projektilla oli tuoda Linux-käyttäjien saataville vapaa audion ja graafisen tuotannon Linux-jakelu.

Agnula-projektin päätyttyä koodin otti haltuunsa 64Studio, joka nimensä mukaan oli erityisesti 64-bittisten PC - tietokoneiden käyttöä varten kehitetty distribuutio. 64Studiosta on saatavilla myös 32-bittisille PC:ille käännetty versio.

Demudin ja sittemmin 64Studion tärkeä kehitysperiaate on ollut yhteensopivuus Debian GNU/Linuxin kanssa. 64Studio käyttää ohjelmien asentamisessa ja hallinnassa Debianin apt-ohjelmaa. 64Studioon voi liittää suoraan ohjelmalähteiksi Debianin ohjelmavarastot, jotka kattavat tällä hetkellä 18 733 nimikettä. Debianin turvapäivitykset ovat suoraan yhteensopivia 64Studion kanssa.

64Studion asentaminen tapahtuu Debianin vanhalla, tekstipohjaisella asennusohjelmalla, joka Debiania aiemmin käyttäneille on tuttu. 64Studion asentamisen aikana ei valita erillisiä ohjelmakokonaisuuksia. 64Studion asennus vie kiintolevytilaa noin 2 - 3 Gt.

Audiokäyttöä varten 64Studion kerneliin sisältyvät reaaliaikaista suorituskykyä parantavat kernelin muutokset, kts. Real Time Kernel Linux. 64Studio ei sisällä uusinta audiopalvelinta Pulseaudio, koska sen ominaisuuksista reaaliaikaisessa audion tallentamisessa ei ole vielä tarpeeksi kokemuksia. 64Studio käyttää sen sijaan Jackd - audiosysteemiä, joka on yhteensopiva ALSA:n kanssa.

Muita audiokäyttöön suunnattuja Linux - jakeluja:

Ubuntu Studio

Fedora

Dynebolic