CAElinux

CAElinux

CAE on lyhenne sanoista “computer aided engineering”, joka tarkoittaa suomeksi tietokoneavusteista suunnittelua. CAElinux on ilmainen linuxjakelu, joka on kehitetty teknistä piirtämistä, suunnittelua sekä mallintamista varten.

CAElinuxiin on valittu laadukkaita, vapaita, tekniseen suunnitteluun liittyviä ohjelmia. CAElinux pohjautuu PClinuxOSään.

Ominaisuuksia

  • toimii myös suoraan DVD:ltä ajettuna ilman asentamista
  • Helppo 3-vaiheinen asennusohjelma, jolla voidaan asentaa käyttöjärjestelmä kovalevylle
  • Järjestelmä on suunnattu tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAE, computer aided engineering) ja tarkemmin sanottuna äärellisten elementtien simulointiin (finite element simulation)
  • Sisältää laadukkaan FEA-paketin (finite element method) SALOME MECA 2008, jossa on integroidut kolmiulotteiset esi-, jälkikäsittelijä ja FE-ratkaisija (finite element solver). SALOME MECA 2008 (GPL, kehittäjä: EDF, Ranska) on rakentunut kahden ohjelmiston yhdistymisestä. Nämä ohjelmat ovat Salome V3.2.9 GUI ja Code-Aster V9.2 finite element solver.
  • OpenFOAM 1.4.1, Gerris , Code-Saturne ja Openflower solvers tarjoavat täydellisen ratkaisun CFD-laskentaan (computational fluid dynamics)
  • Sisältää monia 2D & 3D esi- ja jälkikäsittelypaketteja: Paraview, Visit, OpenDX, Netgen, Tetgen, GMSH v2, Salome v.3.2.9 & QCad
  • Sisältää muita simulointi ohjelmistoja monifysiikkasimulaatiohin: Elmer v5.3, Calculix v1.7, Tochnog, Impact, MBDyn
  • Tarjoaa monia tieteellisiä työkaluja, kuten GNU Octave (+ Koctave GUI & Forge), R & Rkward, Scilab, wxMaxima sekä paljon kehitystyökaluja/kääntäjiä.
  • Integroidut työkalut 3D-kiihdytyksen ajureiden asentamiseen tai Wifi- & Internet -yhteyksien asentamiseen. Voit jopa tehdä käyttöjärjestelmästä oman muunnelman ja polttaa sen DVD:lle tai asentaa USB:lle.
Luokat: